Nestačí len prežiť header

Aktuality

17.12.2015

Pridaná nová galéria

21.12.2015

Pridaná nová galéria

25.04.2016

Pridaná nová galéria

01.06.2016

Pridaná nová galéria

"Nestačí len prežiť", o.z. pri Detskom centre

Vitajte na našom webe


"Nestačí len prežiť", o. z. pri Detskom centre je združením, ktoré bolo zaregistrované MV SR dňom 16.11.2012.


Je to združenie zdravotníckych pracovníkov, liečebných a špeciálnych pedagógov, psychológa, pracujúcich v Detskom centre pri Detskej fakultnej nemocnici Košice, rodičov detí, ktoré navštevujú Detské centrum, študentov, sympatizantov a všetkých, ktorým záleží na skvalitňovaní starostlivosti o deti s poruchami vývinu, deti so špeciálnymi výchovno–vzdelávacími potrebami a deti so zdravotným znevýhodnením. Detské centrum je vysunutým pracoviskom Detskej fakultnej nemocnice Košice.


Detské centrum je zariadenie s komplexnou interdisciplinárnou starostlivosťou o deti s poruchami vývinu, deti so špeciálnymi výchovno–vzdelávacími potrebami a deti so zdravotným znevýhodnením. Je vysunutým pracoviskom Detskej fakultnej nemocnice v Košiciach pod názvom Detské centrum prof. Theodora Hellbrüggeho. Detské centrum uplatňuje vo svojej práci prvky vývinovej rehabilitácie, ktorej autorom je nemecký pediater, zakladateľ európskej sociálnej pediatrie, tvorca a dlhoročný riaditeľ mníchovského "Kinderzentra" Theodor Hellbrügge.

Viac informácií o nás

PODPORTE NÁS

Nestačí len prežiť podpora

Priamy vklad na náš účet

Sponzorstvo -> 2 % z daní

Viac informácií o možnosti podpory

GALÉRIE